06-52406846

 

Er zijn talloze initiatieven die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbinden. Naast de al bekende sites vind je hier een aantal initiatieven die misschien wat minder bekend zijn.  

 

Jobliebe

Jobliebe is een AI- Matchingsplatform voor vraag aan aanbod van werk en klussen voor zelfstandigen. Competenties en vacatures worden gematched. Dit platform is tijdelijk kostenloos toegankelijk.

Zorg

De zorg heeft het druk op dit moment. Via extra handen voor de zorg worden vraag en aanbod  van zorgpersoneel tijdens de coronacrisis versneld bij elkaar gebracht.

UWV

Tijdens de coronacrisis is het bij UWV extra druk. De tijdelijke vacatures die hieruit voortkomen vind je via Randstad.  de vacatures zijnin heel Nederland en vanaf MBO4. 

Schoonmaak

OSB is de brancheorganisatie Schoonmaak, ze hebben een spciaal mobiliteitscentrum opgericht. Het Mobiliteitscentrum Schoonmaak biedt schoonmaakondernemers de kans om personeel aan elkaar beschikbaar te stellen

Land en Tuinbouw

Via de Kas Groeit, is een bemiddelingsplatform voor land en tuinbouw personeel tijdens de coronacrisie. Op de site kan (tijdelijk) personeel zich aanbieden en matchen met werkzaamheden, en vice versa.  

Agrarische sector

Help ons Oogsten is een platfrom van LTO Arbeidskracht en Nedflex om werkgevers in de land en tuinbouw te ondersteunen bij vraag- en aanbod van personeel. 

Transport en Logistiek

De organisaties in de Transport en Logistiek hebben de handen ineen geslagen voor een mobiliteitscentrum. Gezamenlijk willen ze zorgen voor zoveel mogelijk behoud van werk en goede arbeidsomstandigheden.

Midden Utrecht Werkt Door

Midden Utrecht werkt door is een initiatief van het WSP Midden Utrecht met informatie over van werk naar werk tijdens de coronacrisis.