06-52406846

WZW

WZW

WZW is de Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang in Gelderland. Met meer dan 100 leden vertegenwoordigd WZW meer dan 40.000 fte’s in deze sector. WZW stelt werkgevers in Zorg en Welzijn Gelderland in staat goed werkgever te zijn door het samen oplossen van hun (regionale) arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector behartigt WZW gemeenschappelijke belangen, treedt zij op als ambassadeur, biedt zij dienstverlening en fungeert als netwerk- en kennisplatform. WZW kiest duidelijk de rol van gidslicht en toont ondernemerschap met betrekking tot het oplossen van arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken.

Netwerkpartner

samenwerkingspartner van de Netwerkende Netwerken