06-52406846

IVO Rechtspraak

IVO Rechtspraak

IVO Rechtspraak is de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak, heeft goede kennis van de Rechtspraak en haar werkprocessen en biedt ICT-gebaseerde oplossingen. Het ontzorgen en het vergroten van de effectiviteit doen we door een vitale en optimale ICT-dienstverlening. Het dienstenportfolio van IVO Rechtspraak ontwikkelt zich en voorziet in de actuele behoefte van en (toekomstige) mogelijkheden voor de Rechtspraak, waarbij de kwaliteit en prijs concurrerend zijn.

Netwerkpartner

Een betrokken partner.