06-52406846

Art.1 MN

Wij willen onze missie vanuit de volgende visie realiseren: “Art.1 MN is hét bureau voor gelijke behandeling in de provincie Utrecht. Alle burgers van de provincie die discriminatie ervaren kunnen bij ons terecht en iedereen weet ons als zodanig te vinden. Art.1 MN creëert bij daders en slachtoffers van discriminatie bewustwording van het resultaat en effect van hun handelen. Art.1 MN zorgt ervoor dat burgers en instanties in de provincie Utrecht discriminatie herkennen en het belang erkennen om hier iets tegen te doen. Iedereen beschikt over handvatten om vooroordelen en ongelijke behandeling te voorkomen en te bestrijden. Art.1 MN verricht haar werk zoveel mogelijk in samenwerking met relevante partners.”

Netwerkpartner

Artikel 1 midden Nederland is actief in het netwerk, en is benaderbaar omtrent vrgaen rondom inclusieve werving en selectie.