06-52406846

WSP

Strategische gesprekspartner voor de arbeidsmarkt

IWij zijn er voor grote en kleine oplossingen, voor kleine en grote bedrijven, lokaal, regionaal en landelijk. U heeft contact met één vast contactpersoon. Samen kijkt u naar welke dienstverlening bij u past op (sub)regionaal en landelijk niveau.

Wij vinden de best passende medewerkers in het grootste bestand werkzoekenden, wijzen u de weg in de wereld van regelingen en subsidies, adviseren u bij arbeidsconflicten, staan u bij als het eens wat slechter gaat met uw bedrijf en hebben antwoord op nog 973 andere vragen.

Het WerkgeversServicepunt werkt op een sociaal verantwoorde manier. Zo helpen wij gezamenlijk mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Samen laten we Nederland we

Over het werkgeversservicepunt

Het WerkgeversServicepunt is hét publieke aanspreekpunt voor werkgevers. Zij vinden medewerkers die goed bij uw organisatie passen.