06-52406846

UtrechtZorg

Wij zijn Utrechtzorg

Wij zijn de arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 80 aangesloten deelnemers zetten wij ons in voor een gezonde regionale arbeidsmarkt waarin alle zorg- en welzijnsorganisaties beschikken over voldoende en bekwaam personeel, nu en in de toekomst. Dit is geen opgave voor één zorg- of welzijnsorganisatie. Het is een opgave voor ons allemaal. Als arbeidsmarktorganisatie ondersteunen wij onze deelnemers. Wij maken ons hard voor een realistisch en goed imago van Zorg en Welzijn, goede loopbaankeuzes van jongeren, vitale medewerkers die met plezier werken en initiëren samen met zorg en onderwijs projecten voor de zorgbanen van de toekomst.

Netwerkpartner