06-52406846

Reclassering

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan de veiligheid van Nederland. Wij geven advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten. Wij houden toezicht op hen, we geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf. Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden om slachtoffers te voorkomen.