06-52406846

LDCR

Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak

De bedrijfsvoeringstaken van alle gerechten en andere instanties van de Rechtspraak zijn ondergebracht in één landelijk dienstencentrum: het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR).

Alle gerechten en andere rechtspraakinstanties (IVO Rechtspraak, SSR en de Raad voor de rechtspraak) sturen het Landelijk Dienstencentrum via een ‘raad van opdrachtgevers’ aan. Deze raad van opdrachtgevers bestaat uit bestuursleden van de gerechten en de instanties. Daarnaast buigt een gebruikersraad zich over de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad voor de rechtspraak is eindverantwoordelijk.

Netwerkpartner

LDCR is actief partner van het netwerk