06-52406846

Gemeente Amsterdam

Hoe werkt de gemeente Amsterdam?

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf en 7 stadsdelen.

De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.