06-52406846

Facta non Verba

Facta non Verba

Het netwerk zoekt naar mogelijkheden en oplossingen om gezamenlijk de arbeidsmobiliteit binnen
de betrokken bedrijven te verbeteren. Dit doen zij door kennis te delen op gerelateerde HR
thema’s, maar vooral door aan de slag te gaan met bemiddelen van concrete kandidaten.

Netwerkpartner

samenwerkingspartner van de Netwerkende Netwerken