06-52406846

Cabane Werkt

Cabane Werkt!

Cabane Werkt! biedt ondersteuning bij re-integratie bij kanker voor werknemer en voor werkgever in de vorm van advies en begeleiding. In onze persoonlijke aanpak hebben we aandacht voor het verdelen van energie, omgaan met collega’s, grenzen stellen, acceptatie van de eventuele veranderingen in het werk en het stapsgewijs opbouwen.

De begeleiding van Cabane Werkt! richt zich specifiek op mensen tijdens en na de fase van behandelingen van kanker. De impact is groot en het is een hele klus om dan het werk weer op te pakken. Werken na kanker vraagt vaak een specifieke ondersteuning is onze ervaring.

Cabane Werkt! werkt samen met partners in de stad en regio Utrecht op het gebied van psychosociale ondersteuning, paramedische en informele zorg. Dit maakt het toegankelijk om bij specifieke vragen te overleggen en door te verwijzen.

Cabane Werkt! is in 2015 opgericht. Het is een samenwerkingsverband van Anke Vlaming (PreGo Verzuimpreventie) en Amandus Boelens (Amantis Loopbaanadvies Coaching Training).

Netwerkpartner

Vanaf 2017 is Cabane Werkt! partner in het netwerk. Wij kunnen met onze specifieke dienstverlening de aangesloten netwerkpartners van dienst zijn. Andersom kan het netwerk onze cliënten mogelijkheden bieden bij hun re-integratie wanneer dit bij de eigen werkgever niet goed mogelijk is.