06-52406846

ABGL

ABGL

Verschuivingen op de arbeidsmarkt in het publieke domein vragen om aanpassingsvermogen van zowel werkgever als werknemer. Een mobiliteitsdienstverband begeleidt boventallig personeel van werk naar werk.

Netwerkpartner

ABGL is actief partner van het netwerk