06-52406846

Zij-instroom onderwijs

U, voor de klas?

U voor de klas zijn een aantal samenwerkende partijen in de regio Utrecht die bezig zijn met de zij-instroom onderwijs. Op deze website vind je  dan ook de meest gestelde vragen over werken in het onderwijs en de daarbij horende antwoorden. Mocht je meer informatie willen over werken in het onderwijs, dan kun je onderaan het document relevante websites, of je opgeven voor onze komende bijeenkomst.

Waarom werken in het onderwijs?

Allereerst moet je het natuurlijk leuk vinden om met kinderen te werken! In het onderwijs krijg je de mogelijkheid om anderen te inspireren die volop aan het ontwikkelen zijn. Bovendien dreigt er in het onderwijs een groot tekort aan onderwijzend personeel. Het primair onderwijs (basisscholen) verwacht een tekort van 4.000 leerkrachten in 2020! Ook in het voortgezet onderwijs stijgt het tekort op sommige vakken. Dit betekent dat er veel werkgelegenheid in deze sector gaat zijn.

Bijeenkomst

Op 6 maart is er in Utrecht een avond over het onderwijs. Deze avond wordt georganiseerd door allerlei organiserende partijen en geeft een goed beeld over werken in het onderwijs. Er zijn mensen aanwezig vanuit het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het MBO, die je alles kunnen vertellen over het vak van leraar. De Hogeschool van Utrecht en de Marnix Academie kunnen je alles vertellen over hoe je leraar wordt. Wil je je opgeven voor deze bijeenkomst kijk dan hier.

Zij gingen je voor 

In maart is er een bijeenkomst geweest, inmiddels zijn er meerdere mensen gestart. Het NRC heeft twee enthousiaste verhalen opgetekend.

Welke beroepen, opleidingen en criteria per opleiding zijn er?

     
Beroepen Opleidingen Criteria opleiding
Basisonderwijs:    
Leerkracht ·         HBO-opleiding leraar basis onderwijs (pabo) ·         HAVO of VWO diploma
Schoolleider ·         HBO opleiding (geen specifieke richting), managementervaring is wel een must. ·         HAVO of VWO diploma
Onderwijs- of klassen assistent ·         MBO-opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 3)

 

·         MBO-opleiding Onderwijsassistent (niveau 4)

·         VMBO diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg)
Voortgezet onderwijs:    
Tweedegraads docent ·         HBO-opleiding leraar voortgezet onderwijs

 

·         Kopopleiding HBO-bachelor

·         VWO, HAVO of VMBO niveau 4 diploma (anders is tevens een toelatingsonderzoek mogelijk)

 

·         Een HBO-bachelor voor een Kopopleiding

Eerstegraads docent ·         HBO-master lerarenopleiding

 

·         Universitair lerarenopleiding

·         Voor HBO-master een diploma HBO-bachelor lerarenopleiding

 

·         Voor universitair lerarenopleiding een VWO diploma of propedeuse HBO-bachelor lerarenopleiding

Onderwijs- of klassen assistent ·         MBO-opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 3)

 

·         MBO-opleiding Onderwijsassistent (niveau 4)

VMBO diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg)

Wat is het verschil tussen een eerste- en tweedegraads onderwijsbevoegdheid?

Om les te geven in het voortgezet onderwijs moet je bevoegd zijn of worden voor een bepaalde vak. Er is een eerstegraads en tweedegraads bevoegdheid. Met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag je lesgeven aan: VMBO, onderbouw HAVO, onderbouw VWO en praktijkonderwijs. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid mag je lesgeven aan: bovenbouw HAVO, bovenbouw VWO, praktijkonderwijs en alle andere niveaus. Bovendien mag je dan ook lesgeven binnen MBO-opleidingen.

Wat voor tijdsinvestering brengen opleidingen met zich mee?

Een voltijdopleiding pabo duurt bijvoorbeeld 4 jaar. De lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs duren meestal ook 4 jaar, maar er zijn veel mogelijkheden om deze te verkorten. Heb jij een relevante opleiding op MBO-niveau gevolgd, dan kun je de opleiding in sommige gevallen met een heel of soms zelfs met twee hele jaren verkorten. Voor mensen met een afgeronde HBO of universitaire opleiding die aansluit bij het vakgebied, bestaat er de mogelijkheid om een zogenaamde ‘kopstudie’ te doen. Dit betekent dat je in één jaar via een praktische opleiding wordt opgeleid tot leraar, zodat je daarna meteen aan de slag kunt in het onderwijs. Over het algemeen zijn de opleidingen wel behoorlijk intensief (studielast van 25-30 uur per week). Voor een deeltijd of duale opleiding is het aan te raden om maximaal 2 dagen per week te werken naast de studie.

Wat is een zij-instroom?

Je bent een zij-instromer als je vanuit een ander beroep leraar wil worden. Om een zij-instromer te worden moet je beschikken over: een afgeronde HBO- of WO-opleiding, voldoende maatschappelijke- en beroepservaring voor het onderwijs en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Om te bepalen of je geschikt bent om les te geven krijg je een geschiktheidsonderzoek. Een opleiding via zij-instroom duurt ongeveer 2 jaar en je wordt dan direct door de school in dienst genomen. Je gaat dus gelijk aan het werk binnen het onderwijs en volgt tegelijkertijd een opleiding.

 

Wat zijn de kosten van een opleiding?

Voor de meeste opleidingen betaal je wettelijk collegegeld. Voor de eerste 4 jaar bedraagt dit € 1.540,- per jaar. Heb je al eerder al Bachelor- en/of Master-opleiding afgerond op het gebied van onderwijs of zorg, dan betaal je nu voor een tweede opleiding instellingscollegeld, dit bedraagt €7.245,- per jaar.

Wat verdien je in het onderwijs?

Ervaring, competenties en je huidige salarisniveau zullen meetellen in de bepaling van je startsalaris.

In het basisonderwijs variëren de salarissen tussen zo’n € 2.436 voor starters binnen de laagste schaal, en € 4.464 voor ervaren leerkrachten binnen de hoogste schaal. Voor specifieke bedragen per schaal voor het basisonderwijs kan je het beste kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-basisonderwijs.

In het voortgezet onderwijs variëren de salarissen tussen zo’n € 2.601 voor starters binnen de laagste schaal, en € 5.279 voor ervaren docenten binnen de hoogste schaal. Voor specifieke bedragen per schaal voor het voortgezet onderwijs kan je het beste kijken op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-verdien-ik-als-leraar-in-het-voortgezet-onderwijs.

Waar kan ik meer informatie vinden over werken in het onderwijs?

Er zijn natuurlijk ontzettend veel websites waar je meer informatie kan vinden over werken in het onderwijs. Hieronder vind je een selectie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs
https://www.nivvo.nl/zij-instromer-onderwijs/
https://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/werken-in-het-voortgezet-onderwijs/zij-instroom
https://www.pentanova.nl/

http://www.inspiratietoolkit.nl/home/

https://www.onderwijs-banen.nl/

https://www.onderwijsvacaturebank.nl/

Tot wanneer kan ik me inschrijven voor een opleiding?

Voor pabo en VO opleidingen in deeltijd zijn twee startdata mogelijk: september en februari. Inschrijven kan uiterlijk tot 15 augustus 2018 of 15 januari 2019. Je kunt dit terugvinden op de sites van de opleidingsinstituten. Opleiding voor schoolleider starten pas bij voldoende deelnemers en zijn variabel.

Wat voor ondersteuning krijg ik vanuit mijn bedrijf?

Vanuit het Sociaal Plan zijn er soms mogelijkheden om je studie (deels) te vergoeden. Alle CAO’s en Sociale Plannen zijn anders. Het hangt er ook vanaf in welke fase van je mobiliteittraject je zit. Bespreek dit met je leidinggevende, HRM, of het Loopbaancentrum van je eigen bedrijf.

Wat voor ondersteuning krijg ik vanuit UWV?

Afhankelijk van je situatie is het ook mogelijk dat je met behoud van je WW uitkering mag studeren en stage mag lopen, zonder dat je sollicitatie plichtig bent. UWV heeft soms geld beschikbaar voor omscholing. Voordat je start moet je dit altijd bespreken met de werkcoach van UWV.