06-52406846

Werk(T)huis Mindfulness Proeverij

17 June 2020

Werk(T)huis Mindfulness Proeverij

Mindfulness gaat over het vermogen om bewust te zijn van dit moment. Mindfulness is eigenlijk iets wat je alleen maar kunt ervaren, het laat zich heel moeilijk in woorden vangen. Het is dan ook een ervaringsgerichte training, een kwestie van doen!

Door de verschillende oefeningen train je je vermogen om optimaal aandacht te hebben voor alles wat er in je omgaat en wat je met je zintuigen waarneemt. Je traint je hersenen. Je ziet meer mogelijkheden en je voelt daardoor meer ruimte om je eigen keuzes te maken. Je leert beter te voelen. Je geest komt tot rust waardoor je de rijkdom van het moment proeft.

De oefeningen doe je op een accepterende, vriendelijke manier, zonder oordeel of iets goed of fout is. Je leert om gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen, waardoor je er makkelijker afstand van kunt nemen.

Mindfulness helpt je in het herkennen van de vaak automatische gedachtenpatronen. De bewustwording van deze vaak ingesleten gedachtenpatronen zorgt dat je minder meegesleurd wordt in de stroom van je gedachten. Door te observeren ontstaat er ruimte voor keuzevrijheid om al dan niet iets met je gedachten te doen. Je kunt hierdoor meer rust en ontspanning ervaren.

Het beoefenen van Mindfulness kan alleen maar goed gaan, er is geen doel om na te streven en je kunt elk moment opnieuw beginnen. Het gaat om de beoefening.

 

Meer weten over de hele mindfulness Training van Chistel:

Crystal Clear Coaching