06-52406846

Sociaal Emotionele Vitaliteit

1 September 2020

Sociaal Emotionele Vitaliteit

Binnen verschillende organisaties wordt er gewerkt aan het samenstellen van een vitaliteitsplan voor de medewerkers. Zeker gezien we er hoogst waarschijnlijk vanuit moeten gaan dat thuiswerken het nieuwe normaal is voor de aankomende maanden.

Onder vitaliteit bedoelen wij, fysiek, mentaal en sociaal- emotionele vitaliteit. Er ligt binnen verschillende organisaties al veel op de plank wat betreft de eerst twee componenten, maar er is nog weinig bekend over het behouden en verkrijgen van sociaal-emotionele vitaliteit. En met name over hoe organisaties in deze tijd kunnen bijdragen aan de sociaal- emotionele vitaliteit van de medewerkers.

Vanuit mobiliteit Utrecht willen we graag de verbinding leggen om met elkaar hierover van gedachte te wisselen. Vandaar dat we in een denktanksessie graag willen horen wat jullie op dit vlak al doen, of waar jullie aan denken. Deze sessie organiseren wij via teams op verzoek van ProRail.

Het programma ziet er als volgt uit:

Aftrap ProRail – toelichten van hun casus

Break-out sessies – de deelnemers worden in groepjes van … verdeeld om zich voor te stellen en de eigen casus te bespreken. De opbrengsten van de break-out sessie geven zij weer op een Visual (notebook / whiteboard)

Terugkoppeling per groep – de Visual wordt gedeeld met alle deelnemers

Afsluiting – conclusie (welke pijlers worden er gebruikt welke interventies kunnen er ingezet worden)

Ter voorbereiding van deze sessie willen we je vragen om een pitch van maximaal 2 minuten voor te bereiden. Hierin stel je jezelf en je bedrijf voor. Tevens geef je aan welke pijlers jullie hanteren ten aanzien van (sociaal emotionele) vitaliteit en/of er al interventies zijn opgezet/georganiseerd ten aanzien van de sociaal- emotionele vitaliteit van de medewerkers. En mocht je al een specifieke vraag hebben dan kan je deze ook stellen tijdens de sessie.

We hopen elkaar te kunnen inspireren en weer tot mooie acties te komen