Arbeidsmobiliteitcentrum & HR Werkgeversnetwerk van de regio Utrecht
E-mail adres  
Wachtwoord (?)
Of login met ...  
Deelnemen? Zoek je werk?
Home|Proeverij|Over Mobiliteitsnetwerk Utrecht|Voordeel voor werkgever|Partnernetwerken|Contact
Vacatures & Stages   Workshops & Trainingen   HR Kennisnetwerk
 
 

Voordelen voor de werkgever

MU is gericht op actuele vragen van de werkgever en HR-verantwoordelijken, kostenverlagend en maatschappelijk verantwoord. Het HR-netwerk zorgt dat de intersectorale relatie tot stand komt.

Rendementsverhoging door lagere kosten van transitie en sociale zekerheid:

 • Werknemers gaan van werk-naar-werk in de regio
 • Werknemers worden actief betrokken in het arbeidsproces
 • De kosten van verzuim en WGA-instroom reduceren
 • Arbeidsparticipatie in de regio verhogen
 • Vergroten van (intersectorale) arbeidsmobiliteit binnen redelijke reisafstanden
 • Verhogen van de efficiency door intercollegiale uitwisseling van werknemers
 • Sneller toegang tot beter gekwalificeerd personeel
 • Kosteloos plaatsen van vacatures, stages, re-integratieplekken en boventalligen in het netwerk

Kwaliteitsverhoging door betere toeleiding naar de arbeidsmarkt:

 • Actuele kennisdeling met betrekking tot HR en wet- en regelgeving
 • Uitwisselen van praktische kennis en ervaring op HR-gebied op het forum
 • Benutten van talenten van werknemers in alle fases van de loopbaan
 • Collegiaal delen van passende of goede kandidaten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen; platform voor denken én doen:

 • Creëren van werkgelegenheid, stimuleren van arbeidsmobiliteit, voorkomen van verzuim en werkloosheid
 • Verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt voor werknemers en mensen met een arbeidsbeperking
 • Creëren van perspectief voor werknemers; van baanzekerheid naar werkzekerheid naar duurzame inzetbaarheid

 

 
Agenda

18 Januari 2018

Matchtafel

15 Februari 2018

Matchtafel

  Volledige agenda
Nieuws

22 September 2017

Geslaagde Netwerkbijeenkomst MU / Politie

7 Juni 2017

Terugblik Netwerkbijeenkomst eelloo

  Meer nieuws
 
 
Alle deelnemers
 
 
Copyright|Disclaimer|Privacy statement