Arbeidsmobiliteitcentrum & HR Werkgeversnetwerk van de regio Utrecht
E-mail adres  
Wachtwoord (?)
Of login met ...  
Deelnemen? Zoek je werk?
Home|Proeverij|Over Mobiliteitsnetwerk Utrecht|Voordeel voor werkgever|Partnernetwerken|Contact
Vacatures & Stages   Workshops & Trainingen   HR Kennisnetwerk
 
 

MU - Mobiliteit Utrecht is een onafhankelijk intersectoraal netwerk van werkgevers die duurzame inzetbaarheid creëren. Het Netwerk bestaat uit meer dan 100 regionale werkgevers en instellingen.

Het MU-netwerk werkt snel, praktisch en pragmatisch, beweegt mee met de veranderende arbeidsmarkt. MU levert een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt, aan het bedrijfsresultaat en aan kwaliteit door uitwisseling van werknemers, kennis, ideeën en ervaring van, voor en door werkgevers in de regio Utrecht Midden.
Door inzicht te geven in een sterk veranderende arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan voor zowel werkgevers als werknemers, benutten we gezamenlijk alle kansen. Dit om niet alleen vandaag maar ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces.

Door medewerkers zoveel mogelijk kennis en mogelijkheden te bieden zich te ontwikkelen, stage te laten lopen of te detacheren, creëer je als werkgever nieuwe arbeidskansen. Dit heeft niet alleen effect op eigen medewerkers maar tegelijk ook op de arbeidsmarkt voor de regio Utrecht.

De rollen van het netwerk

Instroom - MU brengt partijen samen. Naast de instroom uit bedrijven in het netwerk kijken we ook naar de mogelijke instroom uit bijvoorbeeld overheidsinstanties.

Ontwikkelen van werknemers - De nadruk ligt op het ontwikkelen van werknemers, om zo de concurrentiekracht van de werkgevers te waarborgen.

Uitstroom - Personeel dat bij een werkgever niet meer inzetbaar is, wordt uitgewisseld met een werkgever waar het wel een toegevoegde waarde kan leveren.

Onze pijlers zijn

  • HR-kennisnetwerk “Geen vraag blijft onbeantwoord”
  • Loopbaan + “Overbruggen van de discrepantie tussen vraag en aanbod”
  • Flexpool “wissel eens van werkplek”
  • Werk & Match “Van werk naar werk”

Activiteiten

4 keer per jaar organiseert MU een netwerkbijeenkomst voor haar leden om kennisuitwisseling en netwerken te stimuleren. Door elkaar te leren kennen en te weten wie wat doet bij welke organisatie, is het makkelijker samen te werken en bijvoorbeeld vacatures en werknemers uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomsten worden sprekers uitgenodigd die vertellen over actuele thema's.

10 keer per jaar organiseert MU Matchtafels voor haar leden om uitwisseling van openstaande vacatures, ervaringsplaatsen, stageplaatsen, detachering te bevorderen.

Daarnaast stellen deelnemende netwerkorganisaties hier hun klussen, tijdelijke interne vacatures, open voor het netwerk en wordt hier creatief nagedacht over kansen en mogelijkheden voor mobiliteit kandidaten.

 

 

 
Agenda

18 Januari 2018

Matchtafel

15 Februari 2018

Matchtafel

  Volledige agenda
Nieuws

22 September 2017

Geslaagde Netwerkbijeenkomst MU / Politie

7 Juni 2017

Terugblik Netwerkbijeenkomst eelloo

  Meer nieuws
 
 
Alle deelnemers
 
 
Copyright|Disclaimer|Privacy statement