UU

De Universiteit Utrecht werkt samen aan een betere toekomst voor ons allemaal. Met meer dan 6.000 medewerkers zorgen ze voor maatschappelijk relevant onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs. De universiteit is een actief en betrokken onderdeel van de maatschappij, met als toegevoegde waarde onze open blik op maatschappelijke vraagstukken. We werken samen met andere (internationale) universiteiten, het bedrijfsleven, overheden, de culturele sector en maatschappelijke organisaties. Werken bij de Universiteit Utrecht betekent werken bij de beste universiteit van Nederland.

Netwerkpartner

Vanaf 2015 is de Universiteit Utrecht deelnemer,