Midden-Utrecht Werkt Door

Ik heb (tijdelijk) geen werk voor mijn medewerkers

Heeft u personeel, diensten of materieel beschikbaar die zijn in te zetten in andere sectoren waar nu grote behoefte is aan ondersteuning?

Midden-Utrecht Werkt Door inventariseert het aanbod van bedrijven die mensen of diensten beschikbaar hebben, of nieuwe samenwerkingen willen starten. Wij brengen dit onder de aandacht van bedrijven die menskracht of andere oplossingen nodig hebben.

Neem contact op met WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht

tel. 030-300 29 22 

e-mail WerkgeversServicepunt-Utrecht-Midden@uwv.nl

Of vul onderstaand formulier in.

 

  • Uw bedrijf of organisatie
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres en Woonplaats van uw bedrijf
  • Uw Aanbod

Er zijn ook verschillende platformen van sectoren en regio’s waar u uw aanbod rechtstreeks kunt melden.

 

Zorg en Welzijn

Extra handen voor de zorg

Op deze site bundelen we initiatieven voor extra zorgpersoneel in de coronacrisis. Regionale contactpunten van werkgeversorganisaties koppelen beschikbare medewerkers aan zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben. Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Ga naar www.extrahandenvoordezorg.nl

Coronahelden

Vanuit de zorgsector wordt op deze website de hulpvraag verzameld waar die het hardst nodig is. Dit wordt gecombineerd met alle zorgverleners die graag willen helpen. Dit gebeurt in samenwerking met AB-Zorg en Clevergig. Zo kunnen de Corona Helden zich focussen op het verlenen van de hulp!

Ga naar coronahelden.nl

Healthcare Innovation Hub

Via dit initiatief wordt met spoed gezocht naar oplossingen voor acute uitdagingen in de zorgsector als gevolg van de coronacrisis. Diverse concrete vragen staan vermeld. Bedrijven die op korte termijn een oplossing hebben of die kunnen ontwikkelen, kunnen zich melden en online een pitch doe

Ga naar www.healthcare.startups.co

Help het UMC

Het is hartverwarmend om te merken dat zoveel mensen het UMC Utrecht hun hulp aanbieden. Op dit moment kunnen we de meeste zorg nog leveren vanuit onze huidige personeelsbezetting. Dit kan veranderen. Om snel inzichtelijk te krijgen welke hulp er voor ons klaarstaat, is er een inventarisatie vragenlijst gemaakt. 

Ga naar www.umcutrecht.nl/helpen

Inventarisatie Utrechtzorg

Het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers en vrijwilligers in zorg en welzijn. Tegelijk zijn er ook veel mensen die willen helpen. Op sociale media zijn hiervoor mooie initiatieven ontstaan. Acties om gepensioneerde en oud-zorgprofessionals, oud-zorgverleners, studenten en docenten van zorgopleidingen tijdelijk weer in te zetten in de zorg. Omdat ze betrokken zijn en willen helpen.

Ga naar www.utrechtzorg.nl/corona

Transport en Logistiek

Mobiliteitscentrum STL

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek zet zich met diverse partners in om te zorgen dat het werk en inkomen en de arbeidsomstandigheden in de sector zoveel mogelijk behouden worden. Ze matchen vraag en aanbod tijdens de coronacrisis.

Ga naar www.stlwerkt.nl

Schoonmaak

Mobiliteitscentrum schoonmaak

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) behartigt de belangen van circa 300 werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Schoonmakers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van onze samenleving in bijvoorbeeld ziekenhuizen en laboratoria.

Ga naar www.osb.nl/kennisbank

Land- en Tuinbouw

Help ons Oogsten

De agrarische sector wordt op allerlei manieren geraakt door de coronacrisis. Zo is er in de sierteeltsector weinig tot geen werk op dit moment en leeft er binnen andere sectoren weer onrust over de inzet van mensen. LTO Arbeidskracht heeft een platform ontwikkeld om werkgevers in de land en tuinbouw te ondersteunen bij vraag- en aanbod van personeel.

Ga naar www.helponsoogsten.nl

De Kas Groeit

Platform personeel coronacrisis: help elkaar aan werk in de land- en tuinbouw. Hier bieden werkgevers werk aan en kunnen werknemers werk zoeken of zich aanbieden.

Ga naar www.werkenindelandentuinbouw.nl

Installatiebranche

Stichting Collegiale Uitleen West

De Stichting Collegiale Uitleen (CIU) ondersteunt bedrijven  en is opgericht door en voor installateurs om een optimale match tot stand te brengen tussen overschotten en tekorten van personeel van deelnemers van CIU. CIU-West heeft de focus op Zuid Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Ga naar www.ciu-west.nl

Flexinstall

Flexinstall BV houdt zich bezig met collegiale in- en uitleen van medewerkers van installatiebedrijven, het uitlenen van technisch personeel door detacheerders en het ondersteunen bij plaatsing van technische leerlingen via TEB vakschool.

Ga naar www.flexinstall.nl

Algemeen

Utrecht, vind en help elkaar

We zien veel prachtige initiatieven in de stad ontstaan. Mensen willen elkaar graag helpen en op allerlei plekken bruist het van de ideeën en initiatieven om iets goeds en positiefs te halen uit deze rare tijd. Daar zijn we enorm trots op. We bundelen op deze pagina de verschillende platforms waar u terecht kunt voor hulp, advies, tips of verhalen.

Ga naar www.utrecht.nl/corona